Problém - Řešení

Pokud některý z vlastníků jednotek v SVJ neuhradil vyúčtování za uplynulý kalendářní rok, dostal tím do složité situace nejen SVJ, ale i jeho další členy.

Vymáhání dluhů může být složité, nákladné a časově náročné - mnohdy trvá i několik let. Proto jsme vytvořili řešení na míru SVJ. Dluhy neplatičů za rok 2022 odkoupíme a SVJ má po starostech.

Vše efektivně, bezpečně a diskrétně.

Jak to funguje?

Vyhodnocení pohledávek

Prostřednictvím našeho formuláře nebo emailem nám zašlete základní informace o pohledávkách vašeho SVJ. V souladu s GDPR vše vyhodnotíme a dáme vám vědět.

Postoupení pohledávek

Vypracujeme a následně vám zašleme všechny dokumenty potřebné k prodeji pohledávek.

Máte po starostech

Do týdne od přijetí podepsaných dokumentů převedeme finanční prostředky a tím to všechno končí. SVJ má na svém účtu peníze a vymáhání po dlužnících je nyní naše starost.

Efektivita

Vymáhání prostřednictvím soudů a exekutorů může trvat roky. S námi může mít SVJ již za 14 dnů peníze na účtě.

Bez rizika

Celý proces je nastaven transparentně. Žádné skryté závazky ani poplatky na vás nechystáme.

Diskrétnost

Informace o našich klientech jsou důvěrné. Celý proces je v souladu s GDPR a ochranou osobních údajů.

Otázky a odpovědi

Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyhodnocení pohledávky?
+

1. Vyúčtování za rok 2022: z toho jasně poznáme, kolik dlužník měl zaplatit a kolik skutečně zaplatil.
2. Stanovy vašeho SVJ: z toho poznáme, jakým způsobem je vyúčtování prováděno a co vše so do něj započítává.

Jak to všechno probíhá?
+

1. SVJ nám zašle dlužníkovo vyúčtování za rok 2022 a stanovy SVJ.
2. My pohledávku vyhodnotíme a pokud nenajdeme žádnou vadu, vypočítáme cenu pohledávky.
3. Pokud bude SVJ s cenou pohledávky souhlasit, vypracujeme smlouvu o postoupení pohledávky a oznámení o postoupení pohledávky.
4. SVJ podepíše dokumenty a zašle nám je poštou.
5. Do týdne od obdržení podepsaných dokumentů od SVJ převádíme peníze.
6. Informujeme dlužníka, že jeho dluh přešel na nás. Vždy dáváme dlužníkovi šanci zaplatit dobrovolně, protože vymáhání celkový dluh vždy navýší.
7. Pokud dlužník nezaplatí, začneme s vymáháním.

Kolik peněz SVJ získá za pohledávku?
+

Cena pohledávky je u každého případu jiná, protože se odvíjí od rizikovosti daného případu. Má-li dlužník více dluhů, je menší šance, že se nám podaří vše vymoci, a tudíž má daná pohledávka pro nás nižší cenu.

Bude SVJ něco platit?
+

Ne! Celý proces od vyhodnocování pohledávek až po vypracování dokumentů pro postoupení pohledávek je zdarma. A to i v případě, že se rozhodnete dokumenty o postoupení nakonec nepodepsat.

V čem je prodej pohledávky lepší než klasické vymáhání?
+

Hlavními výhodami prodeje pohledávky jsou rychlost, nižší náklady a výrazně méně starostí. Nevýhodou je, že za pohledávku dostanete méně peněz.
Při klasickém vymáhání si SVJ zpravidla musí najmout advokáta, který provede hned několik úkonů. Celý případ pak velice často putuje k soudu, kde se čeká na soudní rozhodnutí. Pokud se dlužník odvolá, musí se počkat na odvolací soud.
Až s pravomocným rozsudkem od soudu je možné se obrátit na exekutora, který může obstavit bankovní účty, provádět srážky ze mzdy či prodat nějaký majetek dlužníka. Nebezpečí pro SVJ hrozí, pokud se nepodaří nic vymoci. Je totiž možné, že bude muset zaplatit advokátovi i exekutorovi za jejich práci.
Pokud SVJ pohledávku prodá, tak si s výše popsanými věcmi nemusí dělat žádné starosti. Veškerá rizika s vymáháním spojena přechází na nás a SVJ má klid.

Vyhodnocení pohledávek